KALİTE YÖNETİM SİSTEMİMİZ

Merkezimizde kalite yönetim sisteminin kurulmasının amacı; Öncelikle bu sistemin tüm merkezlerimizde uygulanmasını sağlayarak hasta ve çalışan güvenliğimiz ile hasta ve çalışan memnuniyetini arttırmak, kalite gelişimini sürekli hale getirerek bir kurum kültürü yaratmak, sağlıkta kalite standartları (Diyaliz) ve uluslararası standartlara uygun bir şekilde hastalarımıza hizmet sunmaktır. Merkezimizde kalite çalışmaları, üst yönetim ve klinik kalite yönetim sorumlularının katılımı ve desteği ile “ Kalite Yönetim Birimi” tarafından Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite Standartları (SKS)-Diyaliz Seti doğrultusunda yürütülmektedir. SKS ‘ye göre belirlenen bölümler için Kalite Yönetim Direktörü ile birlikte her bir merkezimiz için kalite yönetim sorumluları, kalite sorumluları görevlendirilmiştir. Bu bölümler aşağıda şu şekilde sıralanmıştır;

1. KURUMSAL HİZMETLER
• Kurumsal Yapı
• Kalite Yönetimi
• Doküman Yönetimi
• Risk Yönetimi
• İstenmeyen Olay Bildirim Sistemi
• Acil Durum ve Afet Yönetimi
• Eğitim Yönetimi
• Sosyal Sorumluluk

2. HASTA VE ÇALIŞAN ODAKLI HİZMETLER
• Hasta Deneyimi
• Sağlıklı Çalışma Yaşamı

3. SAĞLIK HİZMETLERİ
• Hasta Bakımı
• İlaç Yönetimi
• Enfeksiyonların Önlenmesi
• Laboratuvar Hizmetleri

4. DESTEK HİZMETLER
• Tesis Yönetimi
• Otelcilik Hizmetleri
• Malzeme ve Cihaz Yönetimi
• Tıbbi Kayıt ve Arşiv Hizmetleri
• Atık Yönetimi
• Dış Kaynak Kullanımı

5. GÖSTERGE YÖNETİMİ
• Göstergelerin İzlenmesi
• Kalite Göstergeleri

YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRME TOPLANTILARI

Yıl içinde belli periyotlarla Klinik Kalite Sorumluları, Kalite Yönetim Direktörü, Üst Yönetim, Başhemşire, Finans & İdari İşler Sorumlusunun katılımıyla kalite toplantıları yapılmaktadır.

İSTENMEYEN OLAY BİLDİRİM SİSTEMİ

Merkezimizde hasta ve çalışanların güvenliğini tehdit edebilecek, gerçekleşmek üzereyken son anda gerçekleşmeyen (ramak kala) ya da gerçekleşen istenmeyen olayların bildirilmesini sağlamak, bu olayları izlemek, bildirimlerin sonucunda bu olaylara yönelik gerekli önlemlerin alınmasını sağlamaya yönelik İstenmeyen Olay Bildirim Sistemi kurulmuştur.

BİNA TURLARI (FİZİKSEL ALAN DENETİMLERİ)

Merkezimizde; Hasta & hasta yakınları ve çalışanlar için sürekli, güvenli ve kolay ulaşılabilir nitelikte kliniklerimizin fiziki koşulları ve teknik altyapısını kontrol etmek amacıyla düzenli aralıklarla bina turları yapılmaktadır.
Diyaliz Merkezimizin üst yönetimince oluşturulan ekipler, merkezin büyüklüğü dikkate alınarak yürütülen çalışmaların etkililiğini, sürekliliğini ve işleyişini sağlayacak şekilde tanımlanmıştır. Bina turlarında diyaliz merkezimizde ki fiziksel durum ve işleyiş ile ilgili aksaklıklar tespit edilerek gerekli iyileştirmeler, düzeltici/önleyici faaliyetler önceliklerine göre yapılmaktadır.

ÖZ DEĞERLENDİRME SÜRECİ (İÇ DENETİM)
• Sağlıkta Kalite Standartları (SKS-Diyaliz Seti) gereği diyaliz merkezimizde yılda 1 defa öz değerlendirme yapılmaktadır.
• Öz değerlendirme ekiplerimiz; Kalite Birim sorumluları, Finans&İdari İşler Sorumlusu, Başhemşire, Kalite Yönetim Direktörü ve Klinik Kalite Temsilcisinden oluşmaktadır.
• Öz değerlendirme sıklığımız, yılda 1 defa yapılır.
• Öz değerlendirme planımız, Sağlıkta Kalite Standartları-Diyaliz Seti içinde yer alan bölümlerin hepsini kapsayacak şekilde hazırlanır ve ilgili birime bildirilir.
• Öz değerlendirme öncesinde tüm diyaliz merkezlerimize, iç denetim takvimi ve planı konusunda mail yolu ile bilgi verilir.